LT
Naujienos
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Kelių eismo saugumas
Paslaugos
Nuorodos
Konkursai
Istorija
Statistika
Pareigūnų rengimas
Naudinga informacija
„Juodųjų dėmių“ žemėlapis
Atsakomybė už KET pažeidimus
Baudų mokėjimas už KET pažeidimus
KontaktaiLIETUVOS KELIŲ POLICIJOS TARNYBA

Valstybės biudžetinė įstaiga,
Mėnulio g. 11, LT-04326 Vilnius.
Tel. (8 5) 271 9405,
Faksas (8 5) 271 9610,
El. paštas lkpt@policija.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188785085
PVM mokėtojo kodas LT887850811

Sprendimas: Infosistema
Lietuvos kelių policijos tarnybos istorija

Dar 1588 metais Trečiajame Lietuvos Statute buvo rašoma: „Nustatome, kad didieji pirklių keliai, vieškeliai turi būti pagal seną paprotį tiek platūs, kad būtų pusantros vyties (vytis – rykštė arkliams ar jaučiams varyti) platumo. O vežimas nepakrautas turi užleisti kelią pakrautam, pėsčias – raiteliui, raitelis – vežimui, o jeigu siauras kelias būtų, kaip kad būna ant tiltų ir kitose blogose vietose ar žiemos metu, kada būna daug sniego, susitikę turi kelią pusiau pasidalinti, o vienas kitą neturi nustumti“. Taigi, jau XVI amžiuje, nors ir lakoniškai, tačiau ganėtinai aiškiai buvo nustatyta eismo tvarka Lietuvos keliuose.

Rusijos caro valdymo laikais Lietuvoje eismo taisyklės buvo įvestos 1896 metais, t. y. tais pačiais metais, kada Lietuvos keliais pradėjo važinėti pirmasis automobilis (prancūzų firmos „Panhard et Levassor“ lengvasis automobilis).

Nepriklausomoje Lietuvoje pirmosios eismo taisyklės patvirtintos 1920 m. vasario 17 d. Automobiliai šiose taisyklėse buvo vadinami „mechaninės jėgos vežimais“.

Šiuo metu galioja Kelių eismo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263).

1932 m. spalio 1 d. Kaune, kuris tuo metu buvo laikinoji sostinė, įkurta 10-oji (judėjimo) nuovada eismo reikalams tvarkyti (adr. Kaunas, Laisvės al. 6). Pirmuoju įsteigtos nuovados viršininku buvo paskirtas Bronius Matulaitis (perkeltas iš Vilkaviškio apskrities).

1939 m. (atgavus sostinę Vilnių) eismo policija įsteigiama ir Vilniuje. Vilniaus eismo policijos nuovados viršininku paskiriamas tas pats Br. Matulaitis.

Sovietų okupacijos metais mūsų respublikoje Valstybinės automobilių inspekcijos (VAI) veikla prasidėjo 1945-aisiais.

1991 metais atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, miliciją reorganizavus į policiją buvo įkurta Vidaus reikalų ministerijos Kelių policijos valdyba, vėliau – Kelių policijos tarnyba.

2001 m. spalio 1 d. Kelių policijos tarnyba reorganizuota į Eismo priežiūros tarnybą, kuri buvo Viešosios policijos biuro struktūrinis padalinys. Tarnybą sudarė Eismo priežiūros bei Analizės ir planavimo skyriai ir Eismo prevencijos poskyris, kurie specializavosi pagal veiklos kryptis, taip pat Kelių patrulių rinktinė, sudaryta iš trijų būrių.

Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnyba (toliau – LPEPT), specializuota policijos įstaiga, įsteigta 2005 m. rugsėjo 1 d., reorganizavus Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Valdymo vyriausiąją valdybą ir pertvarkius Lietuvos policijos eskortavimo rinktinę.

Pagal suteiktus įgaliojimus, LPEPT kartu su Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos atstovauja policijai valstybinėje eismo saugumo sistemoje, vykdo eismo priežiūrą Lietuvos Respublikos keliuose, kitas teisės aktuose pavestas tam tikras specialiąsias funkcijas šalies mastu ir neteritoriniu principu.

Pagrindiniai LPEPT uždaviniai:
1. Policijos strategijos saugaus eismo priežiūros srityje formavimas ir šios strategijos įgyvendinimo koordinavimas bei kontrolė;
2. prioritetinių krypčių ir priemonių saugiam eismui gerinti nustatymas;
3. šalies policijos įstaigų veiklos eismo priežiūros srityje koordinavimas ir kontrolė;
4. eismo įvykių ir Kelių eismo taisyklių pažeidimų prevencija;
5. eismo priežiūros vykdymas ir viešosios tvarkos palaikymas Lietuvos Respublikos keliuose;
6. šalies vadovų bei kitų oficialių delegacijų eskortavimas ir lydėjimas;
7. nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų keliuose užkardymas, pagal kompetenciją migracinių procesų kontrolė;
8. pagal kompetenciją specialiųjų policijos akcijų organizavimas ir vykdymas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;
9. pagal kompetenciją korupcijos prevencijos priemonių organizavimas bei vykdymas.

Eismo priežiūrą vykdantys pareigūnai visoje šalyje daug dėmesio skiria prevenciniam darbui. Kartu su kitomis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis organizuoja renginius, skirtus propaguoti saugų eismą, saugaus eismo akcijas, saugaus eismo pamokas bendrojo lavinimo mokyklose, kitose vaikų ugdymo įstaigose. Teikiama informacija valstybinėms institucijoms, draudimo kompanijoms, žiniasklaidai ir pan.

LPEPT pareigūnai, eidami tarnybines pareigas, naudoja technines priemones: alkoholio kiekio matuoklius „Alcotest 7410“, kompiuterinę eismo ir greičio kontrolės įrangą „Trip-Track“ (su vaizdo ir garso įrašymo aparatūra), lazerinius greičio matavimo prietaisus „Traffi Patrol“ bei „Video Laveg“, automatinę valstybinių numerio ženklų atpažinimo sistemą „ProVida ANPR“, garso ir vaizdo aparatūrą bei policijos specialiąsias priemones: tarnybinius ginklus, šviesos ir garso signalizaciją, stabdymo diskus, nešiojamas bei automobilines skaitmenines radijo stotis ir t. t.

Nuo 2010 m. liepos 1 d. LPEPT pavadinimas pakeistas – tarnyba pavadinta Lietuvos kelių policijos tarnyba (toliau – LKPT) (Lietuvos policijos generalinio komisaro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. 5-V-428 (Žin., 2010, Nr. 64-3187).
LKPT struktūra:

Policijos generalinio komisaro 2011 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 5-V-917 pakeista LKPT struktūra (įsakymas įsigaliojo nuo 2011 m. gruodžio 20 d.). LKPT sudaro:
1. Vadovybė:
1.1. viršininkas;
1.2. viršininko pavaduotojas;
2. Administracinės veiklos skyrius;
3. Veiklos organizavimo skyrius;
4. Patrulių kuopa:
4.1. pirmasis būrys;
4.2. antrasis būrys;
5. personalo grupė;
6. finansų grupė;
7. materialinio aprūpinimo grupė;
8. raštinė.

Nuo 2014 m. liepos 1 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2014 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-198 (Lietuvos policijos generalinio komisaro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 5-V-190 redakcija) pakeista LKPT struktūra.


Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 5-V-170 pakeisti LKPT nuostatai ir struktūra (įsakymas įsigaliojo 2016 m. kovo 1 d.).Lietuvos kelių policijos tarnyba (LKPT) yra specializuota policijos įstaiga.

LKPT paskirtis – pagal suteiktus policijos generalinio komisaro įgaliojimus atstovauti Lietuvos policijai valstybinėje eismo saugumo sistemoje, eskortuoti ir lydėti šalies vadovus bei kitas oficialias delegacijas, vykdyti šalies policijos įstaigų kontrolę eismo priežiūros srityje, vykdyti eismo priežiūrą Lietuvos Respublikos keliuose ir kitas teisės aktuose pavestas specialiąsias funkcijas šalies mastu bei neteritoriniu principu.

LKPT veiklos tikslai:

1. Užtikrinti efektyvių priemonių, skirtų saugaus eismo Lietuvos Respublikos keliuose gerinimui, eismo įvykiuose žuvusių asmenų skaičiaus mažinimui, įgyvendinimą.
2. Dalyvauti formuojant ir įgyvendinti Lietuvos policijos veiklos strategiją saugaus eismo priežiūros srityje, koordinuoti šios strategijos įgyvendinimą bei kontrolę.

Lietuvos kelių policijos vadovai

Nuo 1959 m. sausio 1 d. iki 1987 m. lapkričio mėn. Lietuvos valstybinės automobilių inspekcijos (VAI) viršininko pareigas ėjo Jonas Grinevičius. Nuo 1987 metų jai vadovavo Ramutis Oleka. 1991 metais minėta inspekcija pavadinta Kelių policijos valdyba, kurios vadovu iki 1995 m. rugpjūčio mėn. buvo R. Oleka. Vėliau šalies kelių policijai vadovavo Eugenijus Mačiulaitis, Henrikas Sadauskas bei Juozas Blaževičius.
Nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. iki 2008 m. balandžio 14 d. Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybai vadovavo Saulius Skvernelis. Vidaus reikalų ministro 2008-04-09 įsakymu nuo 2008 m. balandžio 15 d. S. Skvernelis paskirtas policijos generalinio komisaro pavaduotoju. Laikinai eiti šios tarnybos viršininko pareigas (nuo 2008 m. balandžio 15 d.) paskirtas komisaras Gintaras Aliksandravičius.
2008 m. liepos 1 d. G. Aliksandravičius paskirtas Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos viršininku, nuo 2010 m. liepos 1 d., pasikeitus įstaigos pavadinimui, eina Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininko pareigas.


Informacija atnaujinta 2015-11-27.