LT
Naujienos
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Kelių eismo saugumas
Paslaugos
Nuorodos
Konkursai
Istorija
Statistika
Pareigūnų rengimas
Naudinga informacija
„Juodųjų dėmių“ žemėlapis
Atsakomybė už KET pažeidimus
Baudų mokėjimas už KET pažeidimus
KontaktaiLIETUVOS KELIŲ POLICIJOS TARNYBA

Valstybės biudžetinė įstaiga,
Mėnulio g. 11, LT-04326 Vilnius.
Tel. (8 5) 271 9405,
Faksas (8 5) 271 9610,
El. paštas lkpt@policija.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188785085
PVM mokėtojo kodas LT887850811

Sprendimas: Infosistema
Atsakomybė už KET pažeidimus

 

Įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.

ATPK str. dalis Pažeidimo esmė Bauda (Eur) Teisės vairuoti atėmimas (mėn.) Tr. priemonės konfiskavimas, administracinis areštas Kas nagrinėja bylą

51¹¹str.1d.

Neeksploatuojamos, paliktos be priežiūros transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose ir po savivaldybės, policijos ar kitos suinteresuotos institucijos pareigūno raštiško perspėjimo nesiėmimas priemonių ja pasirūpinti

72-144

policija

51¹¹str.2d.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už 51¹¹str. 1 d. numatytą pažeidimą.

144-289

su arba be tr. priem. konfiskavimu

policija

81 str. 1 d.

Transporto ir kitų priemonių bei įrengimų, kurių išmetamų teršiančių medžiagų kiekis, taip pat veikimo metu keliamas triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius, išleidimas eksploatuoti

57-144

policija

81 str. 2 d.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už 81 str. 1 d. numatytus pažeidimus

144-289

policija

82 str. 1d.

Transporto ir kitų judamų priemonių bei įrengimų, kurių išmetamų teršiančių medžiagų kiekis, taip pat veikimo metu keliamas triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius, eksploatavimas

28-57

policija

82 str. 2d.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus

57-144

policija

123str. 1d.

Transporto priemonių, neįregistruotų (neperregistruotų) nustatyta tvarka arba be valstybinės techninės apžiūros, arba turinčių gedimų, dėl kurių Kelių eismo taisyklės draudžia važiuoti, arba kurių padangos neatitinka nustatytų techninių ar padangų naudojimo reikalavimų, arba neturint vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka išduoto leidimo naudotis kelių transporto priemone su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis negu leistina, vairavimas

28-43

policija

123str. 2d.

Įregistruotų, perregistruotų arba išregistruotų transporto priemonių vairavimas be valstybinio numerio ženklų (ženklo) arba vairavimas pasibaigus laikino valstybinio numerio ženklų galiojimui (išskyrus atvejį, kai pranešus policijai apie automobilio numerio vagystę, vykstama išsiimti naujų numerių)

28-57

arba 1-3

policija

123str. 3d.

Transporto priemonių vairavimas su suklastotais valstybinio numerio ženklais (ženklu), uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais arba su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu)

231-347

arba 6-12

policija

123str. 4d.

Transporto priemonių vairavimas su įrengtais antiradarais ar kitokiomis trukdančiomis matuoti greitį arba užfiksuojančiomis matavimo prietaisus techninėmis priemonėmis, taip pat su įrengtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiais garso signalais be leidimo

28-57

su prietaiso konfisk.

policija

123str. 5d.

Transporto priemonės vairavimas neapsidraudus transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu arba nesant apdraustam šiuo draudimu

23-34

policija

124str. 1d.

Nustatyto greičio viršijimas iki 10 kilometrų per valandą

įspėjimas

policija

124str. 2d.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 10 km/h iki 20 km/h

11-28

policija

124str. 3d.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 20 km/h iki 30 km/h

28-86

policija

124str. 4d.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 30 km/h iki 40 km/h

115-173

policija

124str. 4d.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 30 km/h iki 40 km/h (pradedantysis vairuotojas)

115-173

su 3-6

policija

124str. 5d.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 40 km/h iki 50 km/h

173-231

policija

124str. 5d.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 40 km/h iki 50 km/h (pradedantysis vairuotojas)

173-231

su 6-12

policija

124str. 6d.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h

289-434

su 1-6

teismas

124str. 6d.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h vairuotojo

(pradedantysis vairuotojas)

289-434

su 12-18

teismas

124str. 6d.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h asmens, neturinčio teisės vairuoti

434-724

teismas

124¹str.1d.

Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalauja taisyklės

28-86

arba 1-6

policija

124¹str.2d.

Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas, taip pat vairuotojų pareigų pėstiesiems, išskyrus šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytas pareigas, nevykdymas, važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku, Kelių eismo taisyklėse nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas), nesilaikymas, vairuotojų apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais, tolimųjų šviesų neperjungimas į artimąsias šviesas tamsoje, likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150 metrų, važiavimo automagistralėse, taip pat žmonių vežimo taisyklių pažeidimas

28-86

policija

124¹str.3d.

Vairuotojų reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ir kitaip keičiant važiavimo kryptį nevykdymas, apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 metrų, lenkimas vietose, kuriose Kelių eismo taisyklės draudžia lenkti, stovėjimas geležinkelio pervažose ir 50 metrų kelio ruože prieš jas ir už jų, sustojimo ir stovėjimo taisyklių pažeidimas automagistralėse

28-43

arba 1-3

policija

124¹str.4d.

Sustojimas ar stovėjimas vietose, kuriose Kelių eismo taisyklės draudžia sustoti ar stovėti (išskyrus šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus sustojimo ir stovėjimo tvarkos pažeidimus), taip pat sustojimas ar stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų arba važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas

28-86

policija,

savivaldybė

124¹str.5d.

Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais, taip pat jų lydimų transporto priemonių nepraleidimas, nesustojimas, kai to reikalauja taisyklės, ar kitoks kliudymas jų eismui

57-115

arba 2-4

policija

124¹str.6d.

124¹str. pirmojoje, antrojoje ir penktojoje dalyse numatyti veiksmai, padaryti asmens, vežančio keleivius keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais

86-144

ir (arba) 1-3124¹str.7d.

Vaikų (mokinių) vežimo mokykliniu autobusu ar transporto priemone su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais tvarkos pažeidimas

57-86

policija

124¹str.8d.

Kiti KET pažeidimai

įspėjimas arba 5-11
124²str.1d.

Pavojingos situacijos sukėlimas

115-231

su 3-6

policija

124²str.1d.

Pavojingos situacijos sukėlimas asmens be teisių

289-579

policija

124²str.2d.

Chuliganiškas vairavimas

289-579

su 12-24

policija

124²str.2d.

Chuliganiškas vairavimas asmens be teisių

724-1013

policija

124²str.3d.

Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus asmens

579-868

su 24-36

teismas

124²str.3d.

Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus, be teisių asmens

1013-1158 su tr. priem. konf.

arba 10-20 parų areštas su tr. priem. konf.

teismas

124²str.4d.

Chuliganiškas vairavimas neblaivaus asmens

868-1158

su 36-60

arba 10-20 parų areštas su teisės atėm. 36-60

teismas

124²str.4d.

Chuliganiškas vairavimas neblaivaus, be teisių asmens

1158-1448 su tr. priem. konf.

arba 20-30 parų areštas su tr. priem. konf.

teismas

1245 str.

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas

23-40savivaldybė

1246 str.

Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas

23-40savivaldybė125

Važiavimas per geležinkelį tam neskirtose vietose, kitų transporto priemonių, sustojusių prieš pervažą praleisti traukinio, apvažiavimas, įvažiavimas į pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas arba pradeda leistis, savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas, įvažiavimas į pervažą, jeigu už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje, specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas per pervažą, taip pat kelio ženklo „Stop“ reikalavimo nesilaikymas, kai jis pastatytas prieš geležinkelio pervažą

144-289

su 2-6

policija

126str. 1d.

Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,41 promilės iki 1,5 promilės)

289-434

su 12-18

teismas

126str. 2d.

Taksi automobilių, mopedų, motociklų, triračių, lengvųjų keturračių, keturračių, galingųjų keturračių, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas, arba vežančių pavojinguosius krovinius, vairavimas, vairuotojams esant neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės)

144-289

policija

126str. 3d.

Transporto priemonių vairavimas, pradedantiesiems vairuotojams esant neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės)

231-289

policija

126str. 4d.

Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas vidutinis (nuo 1,51 iki 2,5 promilės) arba sunkus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) neblaivumo laipsnis, neblaivumo patikrinimo vengimas, taip pat alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo

579-868

su 24-36

arba 10-30 parų areštas su teisės atėm. 24-36

teismas

126str. 5d.

Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo

289-868

su 12-36

arba 10-30 parų areštas su teisės atėm. 24-36

teismas

126str. 6d.

Perdavimas vairuoti transporto priemonę neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui

86-144

policija

126str. 7d.

Praktinis vairavimo mokymas, vairavimo instruktoriui esant neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat neblaivumas ar apsvaigimas nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo

144-289

su 11-13

policija

127str. 1d.

KET pažeidimas, sukėlęs kt. asm. nežymų sveikatos sutrikdymą

144-289

arba 12-24

policija

127str. 1d.

KET pažeidimas asmenų, neturinčių teisės vairuoti, sukėlęs kt. asm. nežymų sveikatos sutrikdymą

579-868

policija

127str. 2d.

KET pažeidimas, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą

28-57

arba 3-6

policija

127str. 2d.

KET pažeidimas asmenų, neturinčių teisės vairuoti, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą

289-579

policija

127str. 3d.

KET pažeidimas neblaivių ar apsvaigusių vairuotojų, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą

1158-1448

su 36-60

arba 15-30 parų areštas su teisės atėm. 36-60

teismas

127str. 3d.

KET pažeidimas neblaivių ar apsvaigusių vairuotojų, neturinčių teisės vairuoti, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą

1448-1599 su arba be tr. priem. konf.

arba 10-20 parų areštas su tr. priem. konf.

teismas

128str. 1d.

Vairavimas neturint teisės jų vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonių

289-434

arba areštas

teismas

128str. 2d.

Vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones

434-724

arba areštas

teismas

128str. 3d.

Perdavimas vairuoti transporto priemonę asmeniui, neturinčiam teisės jos vairuoti ar neturinčiam teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonių

57-115

policija

129 str.

Vairavimas automob. esant neblaiviems ar apsvaigusiems asmenims be teisių, šių asmenų neblaivumo patikrinimo vengimas, alkoholio, narkotikų ar kt. psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo

1158-1448

su arba be tr. priem. konf.

arba 20-30 parų areštas su arba be tr. priem. konf

teismas

130str. 1d.

Nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, taip pat pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles

868-1158

su 36-60

arba 15-30 parų areštas su teisės atėm. 36-60

teismas

130str. 1d.

Asmenų, neturinčių teisės vairuoti, nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, taip pat pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles

1158-1448 su arba be tr. priem. konf.

arba 20-30 parų areštas su arba be tr. priem. konf.

teismas

130str. 2d.

Nepaklusimas uniformuoto muitinės pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę

868-1158muitinė

130str. 3d.

Kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo yra susijęs, vietos

144-231

policija

130str. 4d.

Nepaklusimas uniformuoto Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę

868-1158VSAT

130² str.

Transporto priemonių vairavimas neblaivių arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų arba vengusių neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vairuotojų, arba vartojusių alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo vairuotojų, kai asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda už šio kodekso 1242 straipsnio trečiojoje ar ketvirtojoje dalyje, 126 straipsnyje, 127 straipsnio trečiojoje dalyje, 129 straipsnyje numatytus pažeidimus

36-48

su tr. priem. konf.

teismas

130² str.

130² str. padarytas pažeidimas asmenų, neturinčių teisės vairuoti

1158-1448

20-30 par. areštas su tr. priem.

teismas

130² str.

130² str. padarytas pažeidimas asmenų, neturinčių teisės vairuoti, kuriems negali būti taikomas areštas

1158-1599

su tr. priem.

teismas

131str. 1d.

Pėsčiųjų važiuojamosios kelio dalies perėjimas arba ėjimas ja ten, kur draudžiama, taip pat asmenų, vairuojančių dviračius, pėsčiųjų, vadeliotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, taip pat eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymas, Kelių eismo taisyklėse pėstiesiems, vadeliotojams, dviračių vairuotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas

23-40

policija

131str. 2d.

131str. 1d. nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją, tai yra privertęs kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų piliečių saugumui užtikrinti

28-57

policija

131str. 3d.

131str. 1d. nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą

88-144

policija

131str. 4d.

131str. 1d. nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs transporto priemonių, krovinių, kelių ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą)

40-57

policija

131str. 5d.

131str. 1d. nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, išskyrus numatytuosius ATPK

5-11

policija

131str. 6d.

Vadeliojimas ir jojimas, dviračių vairavimas, kai tai padaro neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, kuriems nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,41 promilės iki 1,5 promilės)

86-144

policija

131str. 7d.

Vadeliojimas ir jojimas, dviračių vairavimas, kai tai padaro neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, kuriems nustatomas vidutinis (nuo 1,51 iki 2,5 promilės) arba sunkus (2,51 promilės ir daugiau) neblaivumo laipsnis

144-202

policija

131str. 8d.

131str. 1d. nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas , nulėmęs nežymų sveikatos sutrikdymą, jeigu pažeidimo padarymo metu tie asmenys buvo neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų

144-173

policija

132

Leidimas važiuoti transporto priemone, turinčia gedimų, dėl kurių draudžiama ją eksploatuoti, arba pertaisyta be atitinkamo leidimo, arba neįregistruota nustatyta tvarka, arba be valstybinės techninės apžiūros, arba neparuošta žmonėms ir kroviniams pervežti

57-115

policija

133

Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų vairuotojams, taip pat asmenims, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones

86-144

policija

133¹

Transporto priemonės savininkui (valdytojui) Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas

86-231 (fiziniam asmeniui)

86-289 (juridinio asmens vadovui)

policija

133¹

133¹ str. numatyta veika, padaryta už tai bausto asmens

434-579

policija

134str. 1d.

Naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas

28-57 (vairuotojams ir (ar) keleiviams)

policija

134str. 2d.

134 str. 1 str. numatyta veika, padaryta už tai bausto asmens

57-86


policija

1341 str.

Specialiosios transporto priemonės su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiaisiais garso signalais vairavimas

57-115
137str. 2d.

Šiukšlių, nuorūkų ar kitokių daiktų išmetimas pro transporto priemonės langus arba duris

2-5

policija

145str. 1d.

Kelio dangos užteršimas

28-86

policija

145str. 2d.

Automobilių kelių, jų statinių ir įrenginių ar kelių eismo techninių reguliavimo priemonių sugadinimas, važiavimas asfalto danga vikšriniu transportu, kliūčių kelių eismui sudarymas

144-289

policija

145¹str.1d.

Darbų automobilių keliuose ir prie jų vykdymas, prekybos, maitinimo ir kitokių aptarnavimo punktų įrengimas arba kelių tiesimas ar statinių pakelėse statymas, taip pat šūkių, plakatų, reklaminių skydų ir kitų priemonių arčiau kaip 150 metrų nuo kelio įrengimas nesuderinus su policija

28-289

policija

145¹str.2d.

Automobilių kelių, kelio statinių ir sankryžų statybos bei jų apželdinimo projektų, techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo (nuėmimo) arba masinių ir sporto renginių keliuose organizavimo nesuderinimas su policija

28-144

policija

148str. 1d.

Važiavimas nesumokėjus mokesčio M2 ir N1 kateg. transporto priemone

173-347

policija

148str. 2d.

Važiavimas nesumokėjus mokesčio M3, N2 ir N3 kateg. transp. pr.

347-753

policija

148str. 3d.

Važiavimas nesumokėjus mokesčio spec. transporto priemonėmis, skirtomis spec. darbo f-joms atlikti, bet ne kroviniams vežti

115-347

policija

148str. 4d.

Važiavimas nesumokėjus mokesčio žemės ūkio v-los subjektams, N1-N3 kateg. iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės transporto priemonėmis

115-347

policija

148str. 5d.

Važiavimas neturint mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento

86-144

policija

160²str.1d.

Gatvių tiesimas, prekybos, maitinimo ir kitokių aptarnavimo punktų, sankryžų ir įvažiavimų jose įrengimas, statinių gatvėse ir prie jų statymas, šūkių, plakatų, reklaminių skydų ir kitų priemonių gatvėse arba arčiau kaip 30 metrų nuo jų įrengimas, nesuderinus su policija

144-289

policija

160²str.2d

Gatvių, jų statinių ir sankryžų įrengimo bei apželdinimo projektų, techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo (nuėmimo) arba masinių ir sporto renginių gatvėse organizavimo nesuderinimas su policija

28-144

policija

160²str.3d

Taisyklių, reikalaujančių prižiūrėti gatves, jų statinius bei įrenginius taip, kad jie būtų saugūs eismui, pažeidimas arba nesiėmimas priemonių laiku uždrausti ar apriboti eismą atskiruose gatvių ruožuose, kai naudojimasis jais kelia grėsmę eismo saugumui

14-57

policija