Saugos diržų užsegimas

Kas atsitinka, kai automobilis važiuoja 80 km / h. Greičiu ir susiduriama su kita transporto priemone arba kliūtimi?:

 • praėjus 0,026 sekundėms po smūgio automobilio bamperis deformuojasi. Jėga, 30 kartų viršijanti automobilio sunkio jėgą jį sustabdo. Neužsisegę saugos diržų keleiviai toliau važiuoja pirmyn transporto priemonės greičiu;
 • praėjus 0,039 sek. Vairuotojas kartu su sėdyne staiga užfiksuojamas maždaug 15 centimetrų į priekį;
 • po 0,044 sek. Vairuotojas savo krūtine sulaužo vairą;
 • po 0,050 sekundžių, kai sumažėja automobilio greitis, jį (automobilį) ir keleivius pradeda veikti 80 kartų už jų traukos jėgą didesnė inertinė jėga;
 • praėjus 0,068 sekundėms vairuotojas smogia prietaisų skydui 9 tonų jėga;
 • po 0,092 sek. vairuotojas ir  greta sėdintis keleivis atsitrenkia į priekinį stiklą ir patiria (beveik visada) mirtinus sužalojimus;
 • po 0,100 sekundžių, vairuotojas stumiamas atgal po to kai atsitrenkė į vairą;
 • po 0,110 sek. Automobilis lėtai pradeda judėti atgal;
 • po 0,113 sek. Keleivis, sėdintis už vairuotojo, jei jis taip pat neprisisegęs saugos diržo, yra vienoje linijoje su vairuotoju, t.y. Atsitrenkia į vairuotojo vietą arba į patį vairuotoją ir yra sužeidžiamas (dažniausiai mirtinai arba rimtai sužalojamas);
 • po 0,150 sek viskas baigiasi. Metalinės nuolaužos ir stiklo šukės krenta ant žemės. Eismo įvykio vietą supa dulkių debesis …

Viskas įvyko greičiau nei per dvi dešimtąsias sekundės …

♦ Prisegtas saugos diržas apsaugo nuo mirties 40-60% vairuotojų ir keleivių.

KELIŲ EISMO TAISYKLĖS  рrimena:

♦ Kelių eismo taisyklės nustato kelių eismo tvarką visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

♦ Eismo dalyvių elgesys grindžiamas abipuse pagarba ir atsargumu.

♦ Eismo dalyviai privalo žinoti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, mokėti Kelių eismo taisykles ir jų laikytis.

♦ Kelių eismo dalyviai privalo imtis visų būtinų atsargumo priemonių, nepakenkti kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai, trukdyti jų eismui arba imtis visų būtinų priemonių žalingų padarinių užkirtimui arba sumažinimui, išskyrus atvejus, kai: tai pakenktų jų pačių gyvybei arba kitų gyvybei ar sveikatai, arba tokios priemonės dar labiau pakenktų, nei to buvo galima išvengti.

♦ Keleiviams neleidžiama blaškyti vairuotojo ir trukdyti jam vairuoti.

EISMO TAISYKLIŲ XXVI SKYRIUS. Saugos diržų ir kitos saugos įrangos naudojimas

Važiuodami transporto priemonėje su saugos diržais, vairuotojas ir keleiviai privalo juos užsisegti. Jei autobuse yra saugos diržai, prieš kiekvieną sėdynę, ant jos arba šalia jos matomoje vietoje gali būti rodomas informacinis simbolis “Užsisegti saugos diržą”. Jei šio informacinio ženklo nėra, prieš kelionės pradžią keleiviai turi būti informuoti apie reikalavimą dėvėti saugos diržus žodžiu arba garso ir vaizdo priemonėmis.

 1. Saugos diržas turi būti pritvirtintas, pritvirtinant jį per petį ir juosmenį arba kaip nurodė transporto priemonės gamintojas.
 2. Gyvenvietėse, vairuotojui leidžiama neprisisegti saugos diržo važiuojant atbuline eiga arba stovėjimo aikštelėse.
 3. Vaikai, žemesni nei 135 cm turi būti vežami lengvaisiais automobiliais arba sunkvežimiais su vaikų saugos sistemomis, pritaikytomis jų ūgiui ir svoriui, atsižvelgiant į gamintojo ar šių grupių nurodytą dydžio diapazoną ir didžiausią vaiko masę:

199.1. 0 Grupė skirta vaikams sveriantiems mažiau nei 10 kg;

199.2. 0+ grupė skirta vaikams sveriantiems mažiau nei 13 kg;

199.3. I grupė skirta vaikams, sveriantiems nuo 9 iki 18 kg;

199.4. II grupė skirta vaikams, sveriantiems nuo 15 iki 25 kg;

199.5. III grupė skirta vaikams, sveriantiems nuo 22 iki 36 kg.

 1. Vairuotojai naudoja vaikų apsaugos sistemas, atitinkančias saugos standartus, kuriuos patvirtino vaikų apsaugos sistemų gamintojai ir kurie turi būti patvirtinti pagal taisyklę Nr. 1 iš Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos 44/03 su Nr. 129 1977 m. Birželio mėn. 28 d. Tarybos direktyva 77/541 / EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržus ir apsaugos sistemas, suderinimo (OL 2004 m., Specialusis leidimas, 13 skyrius, 4 tomas, p. 235) ar vėlesnių reikalavimų.
 2. Draudžiama vežti vaiką ant motorinės transporto priemonės priekinės sėdynės specialioje jo ūgiui ir svoriui pritaikytoje sėdynėje, kuri nukreipta priešinga įprasta motorinės transporto priemonės važiavimo kryptimi, jei priekinė sėdynė yra apsaugota oro pagalve. Ši nuostata netaikoma, jei priekinės oro pagalvės mechanizmas yra išjungtas.
 3. Autobuso keleiviai, vyresni nei 3 metų, privalo naudotis įdiegtomis tvirtinimo sistemomis.
 4. Vairuotojas privalo užtikrinti, kad vaikai, vežami motorine transporto priemone, naudotų tinkančias ir pritaikytas apsaugos sistemas.
 5. Važiuodami mopedu, motociklu, triračiu, visų tipų keturračiu, vairuotojas ir keleiviai privalo naudoti motociklų apsaugas (motociklų šalmą, akių apsaugą nuo traumų). Leidžiama važiuoti be motociklininkų apsaugos, jei bet kokio tipo mopedas, motociklas, triratis, bet kokios rūšies keturratis turi kėbulą (kabiną) arba įmontuotos stogo apsauginės arkos, skirtos apsaugoti vairuotoją, keleivį ir smūgio diržai.
 6. Asmeniui, kuriam dėl rimtų medicininių priežasčių kompetentingos institucijos išdavė specialų pažymėjimą leidžiama nedėvėti saugos diržo. Šiame pažymėjime turi būti nurodytas jo galiojimo laikas.
 7. Vairuotojas privalo užtikrinti naminių gyvūnėlių saugumą stovinčioje transporto priemonėje ir užtikrinti, kad naminiai gyvūnai būtų vežami taip, kad netikėtai sustabdžius transporto priemonę jie netrukdytų vairavimui, nesužalotų eismo dalyvių ar nesusižeistų.

Vairuotojai, atminkite, kad esate atsakingi ne tik už save, bet ir už visus važiuojančius kartu.

Vairuotojai ir keleiviai, niekada neabejokite, ar reikalingas saugos diržas – jūs privalote jį prisisegti! Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų 134 straipsnis. 

Saugos  diržų, atitinkamos grupės sėdynių, pritaikytų vaikų ūgiui ir svoriui, taip pat motociklininkų šalmų naudojimo tvarko pažeidimas –

Užtraukia baudą vairuotojams ir (arba) keleiviams nuo 28 iki 57 eurų.

Ta pati veika, kurią padarė asmuo, nubaustas administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje pastraipoje numatytą pažeidimą–

Užtraukia baudą nuo 57 iki 86 eurų. Informacija atnaujinta 2016-02-04.