Istorija

Lietuvos kelių policijos tarnybos istorija

Jau 1588 m. Trečiasis Lietuvos Statutas skelbė: “Mes nustatome, kad pagrindiniai pirklių keliai ir keliai pagal seną paprotį turi būti tokie platūs, kas sudarytų pusantro posūkio (vytis – lazda arkliams arba jaučiams vadelioti). O vežimas be krovinio turi duoti kelią vežimui, kelią raiteliui, raiteliui prie vežimo ir jei kelias yra siauras, kaip būna ant tiltų bei kitose blogose vietose, arba žiemą, kai yra daug sustumto sniego”. Taigi, jau XVI amžiuje, nors ir lakoniškai, eismo tvarka Lietuvos keliuose buvo gana aiškiai nustatyta.

Rusijos caro valdymo laikais, eismo taisyklės Lietuvoje buvo įvestos 1896 m , t.y. Tais pačiais metais, kai pirmasis automobilis (Prancūzijos įmonės Panhard et Levassor automobilis) pradėjo važiuoti Lietuvos keliais.

Nepriklausomoje Lietuvoje pirmosios eismo taisyklės buvo patvirtintos 1920 m. Vasario mėn. 17 d. Šiose taisyklėse automobiliai buvo vadinami “mechaniniais jėgos transportais”.

Šiuo metu galioja Kelių eismo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio mėn. 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Valstybės žinios, 2003, Nr. 7-263). 

1932 m. spalio mėn. 1 d. Kaune, kuris tuo metu buvo laikinoji sostinė (adresu: Kaunas, Laisvės al. 6) buvo įkurta 10-oji  (judėjimo) nuovada eismo valdymui. Pirmuoju įkurtos nuovados viršininku buvo paskirtas Bronius Matulaitis (perkeltas iš Vilkaviškio apskrities).

1939 m. (atgavus sostinę Vilnių) Vilniuje taip pat buvo įsteigta kelių policija. Tas pats Bronius Matulaitis buvo paskirtas Vilniaus kelių policijos nuovados viršininku.

Sovietų okupacijos metais Valstybinės automobilių inspekcijos (VAI) veikla mūsų respublikoje prasidėjo 1945 m..

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1991 m. miliciją reorganizavus į policiją, buvo įsteigta Vidaus reikalų ministerijos Kelių policijos valdybą, o vėliau – Kelių policijos tarnyba.

2001 m. spalio 1 d. Kelių policijos tarnyba buvo reorganizuota į Eismo priežiūros tarnybą, kuri buvo Viešosios policijos biuro struktūrinis padalinys. Tarnybą sudarė Eismo priežiūros ir analizės bei planavimo skyriai ir Eismo prevencijos skyrius, kurie specializavosi veiklos srityse, taip pat Kelių patrulių komanda , susidedanti iš trijų padalinių.

Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnyba (toliau – LPEPT), specializuota policijos įstaiga, įkurta 2005 m. rugsėjo mėn. 1d., reorganizavus Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vyriausiąją valdybą  ir reorganizavus Lietuvos policijos palydos komandą.

 Pagal suteiktus įgaliojimus LPEPT, kartu su Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos atstovauja policijai valstybinėje eismo saugumo sistemoje, vykdo eismo priežiūrą Lietuvos Respublikos keliuose, kitas specialiąsias teisės aktų priskirtas funkcijas nacionaliniu lygiu ir ne teritoriniu pagrindu.

Pagrindinės LPEPT užduotys yra šios:

  1. Policijos strategijos eismo saugumo srityje formavimas ir šios strategijos įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė;
  2. Prioritetinių krypčių ir eismo saugumo gerinimo priemonių nustatymas;
  3. Nacionalinių policijos institucijų veiklos eismo priežiūros srityje koordinavimas ir kontrolė;
  4. Eismo įvykių ir kelių eismo taisyklių pažeidimų prevencija;
  5. Eismo priežiūros ir viešosios tvarkos palaikymo Lietuvos Respublikos keliuose vykdymas;
  6. Palydėti ir lydėti šalių vadovus bei kitas oficialias delegacijas;
  7. Nusikalstamų veikų ir kitų nusikaltimų prevencija keliuose, pagal kompetenciją migracijos procesų kontrolė;
  8. Specialių policijos veiksmų organizavimas ir vykdymas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje pagal jos kompetenciją;
  9. Korupcijos prevencijos priemonių organizavimas ir įgyvendinimas pagal jos kompetenciją.

Eismo vykdymo pareigūnai visoje šalyje daug dėmesio skiria prevenciniam darbui. Kartu su kitomis institucijomis visuomeninės organizacijos organizuoja renginius, skirtus saugiam eismui skatinti, eismo saugumo kompanijas, eismo saugumo pamokas bendrojo lavinimo mokyklose ir kitose vaikų ugdymo įstaigose. Informacija teikiama valstybinėms institucijoms, draudimo įmonėms, žiniasklaidai ir kt.

LPEPT pareigūnai, atlikdami savo pareigas, naudojasi techninėmis priemonėmis: alkoholio matuokliais Alcotest 7410, kompiuterinė eismo ir greičio kontrolės įranga “Trip-Track” (su vaizdo ir garso įrašymo įranga), lazeriniai greičio matavimo prietaisai “Traffi Patrol” ir “Video Laveg, ProVida ANPR automatinė valstybinio numerio atpažinimo sistema, garso ir vaizdo įranga bei speciali policijos įranga: tarnybiniai ginklai, šviesos ir garso signalizacija, stabdžių diskai, nešiojamosios ir skaitmeninės automobilių radijo stotys ir kt.

Nuo 2010 m. Liepos mėn. 1 d. LPEPT pervadinta – vadinama Lietuvos kelių policijos tarnyba (toliau – LKPT) (Lietuvos generalinis policijos komisaras 2010 m. gegužės mėn. 27 d. Įsakymas Nr. 5-V-428 (Valstybės žinios, 2010, Nr. 64-3187).

LKPT struktūra :